Wat is jurisprudentie?

Jurisprudentie in TenderApp zijn uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken over aanbestedingen.

Jurisprudentie zijn uitspraken van een rechtbank. In het geval van aanbestedingen gaat het om richtinggevende uitspraken afkomstig van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken over aanbestedingen of aanbestedingsprocedures. Er worden met regelmaat zulke juridische uitspraken gedaan. Daarnaast zijn er ook niet-bindende uitspraken van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Al deze jurisprudentie verzamelt TenderApp in haar database. 

Aanbestedingsprocedures en bezwaar maken
De aanbestedende dienst moet inschrijvers altijd in staat stellen om bezwaar aan te tekenen tegen de procedure of gunningsbeslissing van een tender. Dit betekent dat de aanbestedende dienst in de gunningsfase van een tender eerst een mededeling met de voorlopige gunningsbeslissing verstuurt aan alle inschrijvers. Dan volgt een bezwaartermijn van (meestal) 20 dagen waarin partijen het verloop van de procedure en gunning kunnen aanvechten door een kort geding te starten. Na 20 dagen gaat de aanbestedende dienst over tot definitieve gunning en kan de overeenkomst gesloten worden, als er geen bezwaren zijn ontvangen.