Aanbestedingen blijven onverminderd doorlopen. Dit blijkt uit de database van TenderApp. Afgelopen weken verschenen er net zoveel tenders als afgelopen jaar in dezelfde periode. Toch heeft corona wel effect op de aanbestedingswereld: contracten worden toch verlengd en er zijn meer aanvragen voor onderwijsondersteunend personeel.

Normaal verschijnen er gemiddeld 150 nieuwe tenders per week, zo blijkt uit de database van TenderApp. Afgelopen week was het met 106 tenders wat rustiger maar de weken daarvoor waren er 153 (week 17) en 171 (week 16) tenders.

Het lage aantal publicaties van afgelopen week was vorig jaar ook te zien in de twee weken rond de meivakantie. Het heeft waarschijnlijk te maken met de vrije dagen die worden opgenomen rond de mei vakantie.

Het gemiddeld aantal publicaties ligt iets lager dan vorig jaar

In de eerste 18 weken van dit jaar zijn er gemiddeld 147.8 publicaties gepubliceerd. Vorig jaar was het gemiddeld aantal over dezelfde periode 154.2 publicaties.

De invloed van corona op het aantal tenders in 2020. Bron: Database TenderApp

Hoe komt TenderApp aan deze cijfers en hoe precies zijn deze cijfers?


TenderApp verzamelt dagelijks met een team van 4 personen alle tenders binnen Nederland gepubliceerde overheidsaanbestedingen uit 10 verschillende bronnen.

Het type publicaties en het aantal publicaties in 2020. Bron: Database TenderApp

Hoe zit het met aanbestedingen van evenementen die nu niet doorgaan zoals het Songfestival?


Inmiddels weten we dat beurzen,  markten en festivals niet door kunnen gaan. Het Eurovisie Songfestival is daarvan het duidelijkste voorbeeld. Ook de ceremonies van defensie en politie kunnen niet doorgaan. Hopelijk kunnen deze op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. Het is niet inzichtelijk te maken welke aanbestedingstrajecten uiteindelijk niet tot uitvoering zijn gekomen of deels (zoals bij het songfestival). Na de gunning van een aanbesteding wordt hierover niet meer gecommuniceerd. Alleen in het geval van een tussenkomst door de rechter is deze informatie te vinden binnen TenderApp Jurisprudentie.

En hoe zit het met de bouw en infra?


De Bouwsector ziet aantal opdrachten fors slinken”, zo noteerde De Volkskrant onlangs op basis van metingen van het Economisch Instituut voor de Bouw. Tijd om eens uit te zoeken wat we hiervan terug zien in de gepubliceerde bouw en infra aanbestedingen:

Het aantal bouw en infraprojecten in 2020. In april is een daling te zien. Dat valt gelijk met de coronacrises. Bron: Database TenderApp

In de bouw loopt het aantal tenders in april iets terug ten opzichte van vorig jaar. In de infra is er een groter negatief verschil te zien. Terwijl in de maanden januari, februari en maart bijna uitsluitend groei te zien was.

Biedt de crisis ook kansen?


In de bouwsector wordt bijvoorbeeld gekeken of er opdrachten naar voren gehaald kunnen worden, zo blijkt uit dit artikel in het NRC Handelsblad. Dat kan dus nieuwe onverwachte kansen opleveren.

Of de crisis ook kansen biedt voor jouw onderneming hangt sterk af in welke branche je werkzaam bent en wat je uitgangspositie is. Er is veel te doen over de “Corona-app” maar dat is maar één van de publicaties die betrekking heeft op de corona crisis.

Een groei aan tenders voor onderwijs personeel


De laatste tijd zien we opvallend veel uitvragen voor de inhuur van onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel.  Zo zagen we alleen in april 2020 aanbestedingen voor onderwijspersoneel van:

  • Stichting PCPO De Vier Windstreken,
  • Lentiz Onderwijsgroep,
  • Helicon Opleidingen,
  • Gooise Scholen Federatie,
  • ROC Albeda College,
  • Stichting ROC Summa College

Contractverleningen huidige leverancier door corona


Het is mogelijk dat je huidige contracten vanwege corona toch verlengd worden.

Het is als huidige leverancier mogelijk om je contract (tijdelijk) verlengd te krijgen. Dit blijkt uit de Wmo-begeleiding voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Omdat leveranciers van Wmo-diensten aangaven dat zij bang waren dat ze door Corona-perikelen niet met een goede inschrijving konden komen, besloot de aanbestedende dienst het contract met een jaar te verlengen.

De aanbesteding inkoop Wmo-begeleiding voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen had in 2020 gerealiseerd moeten worden, maar een aantal grote leveranciers van Wmo-diensten heeft aangegeven dat zij liever een jaar verlenging hebben van de huidige raamovereenkomsten omdat zij bang zijn niet met een goede inschrijving te kunnen komen als gevolg van de Corona-perikelen. Het College van Amstelveen heeft derhalve besloten de huidige raamovereenkomsten (afgesloten op basis van de openbare aanbesteding met het TN-kenmerk 106413 Wmo Begeleiding Amstelveen Aalsmeer van 29 juli 2016) ongewijzigd met één jaar te verlengen tot 1 januari 2020.

Komt er meer concurrentie?


Uit de eerdere crisis hebben we geleerd dat het aantal inschrijvers toe neemt als het economisch slechter gaat. Of dat nu weer het geval is, kunnen we pas over een aantal maanden zeggen. Dan zijn er meer cijfers bekend over het aantal inschrijvingen tijdens corona.  De kans is groot dat je de komende tijd meer concurrentie ziet. Daarom is het van groot belang dat je selectief bent op welke tenders die je inschrijft.

Bidmanagers die een fase Beïnvloeden onderdeel hebben gemaakt van hun tenderproces kunnen in deze periode toch net iets rustiger slapen. Ze weten welke tenders er komen, wat er speelt bij de aanbestedende dienst en hoe ze de komende tenders gaan winnen. Lees hier hoe deze Bidcycle methodiek precies werkt.

Hoe blijf je goed op de hoogte van nieuwe aanbestedingen?


Wil jij ook op de hoogte zijn van alle relevante aanbestedingen? Bekijk de overzichtelijke handout van TenderApp, waarmee je precies ziet hoe TenderApp jou helpt.

Download de handout

Wil je weten hoe je beter de juiste tender voor jouw bedrijf selecteert? Of wil je juist nu de stap zetten van reactief naar proactief tendermanagement? Lees ons uitgebreide artikel over de Bidcycle, de methodiek voor proactief  tendermanagement en efficiënte tenderprocessen

Wat is TenderApp?


TenderApp is een platform waar je alle informatie — inclusief bijbehorende documenten — over tenders, gunningen, betrokken partijen en jurisprudentie op één centrale plek tot je beschikking hebt.

Het datateam verrijkt deze aanbestedingen handmatig en voorziet deze onder andere van een beknopte omschrijving, alle documenten, een planning en matching tag (s). Dit is eigenlijk de CPV code lijst zoals je die kent maar dan veel beter. Doordat alle tenders op één platform samenkomen, compleet worden gemaakt en voorzien van de juiste kenmerken kunnen TenderApp gebruikers heel snel zoeken en voor al snel vinden!

Schrijf je in voor updates