ALGEMENE VOORWAARDEN

Duidelijk en leesbaar

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die TenderApp B.V. sluit met haar klanten en zijn zo simpel mogelijk omschreven zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. Download hier de volledige Algemene Voorwaarden van TenderApp.

Download de algemene voorwaarden →