Een grote klus binnen jouw branche is naar je concurrent gegaan. Aan jou ligt het niet, want je hebt geen aanbesteding gemist. Nee, de aanbestedende dienst had Europees moeten aanbesteden en dat is niet gebeurd. Er is nooit een publicatie geweest. Wat doe je als ondernemer wanneer je merkt dat de aanbestedende dienst de aanbestedingsregels aan zijn laars lapt?  
 
overons-3
 

Bij TenderApp helpen wij je om succesvol te tenderen. Onze Bidcycle laat jou zien welke actie je wanneer moet ondernemen en onze software geeft je data van aflopende contracten. 1 en 1 is 2. Tijdens de Beïnvloedingsfase ga jij op de koffie bij de inkoper en vertel je wie je bent. Kortom, je zorgt ervoor dat jouw dienst of product in het achterhoofd van de inkoper zit wanneer het bestek wordt uitgeschreven. 

Lees alles over de Bidcycle

Áls die wordt uitgeschreven, want helaas gaat het niet altijd zoals het hoort. Dat Europees aanbesteden soms wordt ontdoken, blijkt uit verschillende rechtszaken die recent in de media kwamen.

Duizenden reclameborden op NS-stations leeg

Een contract van tientallen miljoenen sluiten zonder aanbesteding en dan maar hopen dat de slapende honden niet wakker worden gemaakt. Bizar toch? Het gebeurt echt, de NS deed het.  

Maar bij JCDecaux waren ze wel wakker. Dit reclamebedrijf spande een rechtszaak aan tegen de NS en is na een jarenlange procedure in het gelijk gesteld. Volgens het Hof had de NS moeten aanbesteden en bezit JCDecaux hier een ‘grensoverschrijdend belang’. De rechterlijke gang loont uiteindelijk wel, want de schadevergoeding zal tussen de 50 en 100 miljoen euro liggen. Daarbij heeft NS nog de kosten voor de nieuwe aanbestedingsprocedure en de reclameborden die weken lang leeg moesten blijven. Foutje bedankt.

Proef met rechtsbijstand bewust kleiner gemaakt

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft regels omtrent het aanbesteden van overheidsprojecten ontweken bij een pilot met rechtsbijstand, zo schrijft NRC. In de pilot werden bewust bepaalde onderdelen geschrapt. Op die manier bleef de RvR onder het Europese grensbedrag voor juridische diensten (€750.000) en kon er direct zaken worden gedaan met Achmea. Die proef had dus een aanbesteding moeten zijn.

De RvR werkte al nauw met Achmea samen en wilde voorkomen dat andere zorgverzekeraars mee konden dingen. Achmea leverde de verantwoordelijke minister Dekker zelfs input voor de beantwoording van Kamervragen. Hoe dat bekend is geworden? De NRC verkreeg documenten middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.
 

Wet openbaarheid van bestuur

Ben je ondernemer en heb je zo je bedenkingen over een bepaald contract of een bepaalde aanbesteding waarbij jij niet betrokken bent? Om inzage te krijgen in documenten van overheidsprojecten, kun je een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In deze wet wordt geregeld wat de overheid in de openbaarheid moet doen en wat niet. Iedereen mag een verzoek indienen tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden. Dit gebeurd dan ook zo’n 1300 keer per jaar, veruit het meest gericht aan het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Tenzij je verzoek het koningshuis in gevaar zou kunnen brengen of de veiligheid van Nederland zou kunnen schaden (die kans is vrij klein…), krijg je binnen 4 weken de gevraagde kopietjes binnen. Natuurlijk ligt dat wat genuanceerder en zijn er meer weigeringsgronden, maar vrijwel alle verzoeken worden ingewilligd.  

Saillant detail: wanneer de overheid zich niet aan de Wob en/of de aanbestedingsregels heeft gehouden, betaal je €0,35 cent per kopie en €2,25 per samenvattingspagina om dat aan te tonen. 

De aanbestedende dienst is natuurlijk niet bepaald dol op een Wob- verzoek, dus mocht je nog een kleine kans voelen op een gunning: bel eerst even de inkoper. Misschien is de aanbesteding toch onderweg. 

Jurisprudentie van TenderApp

TenderApp heeft in de software het onderdeel Jurisprudentie opgenomen. Hier vind je een verzameling van eerder gedane rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op tenders. Jurisprudentie is (in Nederland) een ongeschreven rechtsbron en vormt een richtsnoer voor latere uitspraken. 

jurisprudentie TenderApp NS

Wanneer je tijdens de inschrijfprocedure vragen hebt, kun je deze onderbouwen met jurisprudentie. Als je wordt uitgeschreven en je denkt dat dit ten onrechte is, kun je in sommige gevallen bijvoorbeeld beroep doen op het Succhi di Frutta arrest: alle inschrijvers dezelfde voorwaarden en dus dezelfde kansen, oftewel het gelijkheidsbeginsel uit de aanbestedingswet.

Je kunt je aan de hand van jurisprudentie ook afvragen of het zin heeft om in beroep te gaan. Zo is er in het Grossmann arrest besloten dat je ‘eerst moet vragen om daarna te mogen klagen’: Wanneer je als inschrijver een klacht hebt ná de gunningsbeslissing, terwijl je hierover niks hebt gevraagd tijdens de procedure, wordt deze niet in behandeling genomen.

Door jurisprudentie kun je je eigen kansen inschatten en je beste vervolgstap kiezen. 

headings-1

TenderForecast 

Wees er op tijd bij en voorspel nieuwe contracten met TenderForecast. In deze tool van TenderApp vind je een overzicht van contracten die voor jou interessant zijn, met als belangrijkste info de datum waarop deze tender mogelijk weer op de markt komt. Deze kennis is jouw basis om te Beïnvloeden: neem contact op met de inkoper van een aflopend contract en ga een keer langs. Zo voorkom je de aanname dat andere partijen geen interesse hebben. Stel je voor dat JCDecaux in de maanden voor de opdracht even gebeld had; zou de NS dan ook gedacht hebben dat ze dit konden maken? 

Lees alles over de Bidcycle

Schrijf je in voor updates