Blog

Nieuw in TenderApp: TenderUnit, aantrekkelijk je tenderteam uitbreiden & nieuwe TenderApp licenties

Met de inhoud van deze Alexandria release heb je nóg meer mogelijkheden om je TenderApp naar wens in te richten en succesvol samen te werken aan de ultieme inschrijving!
 
Vanaf heden is het mogelijk om in TenderApp samen te werken met (externe) adviseurs en partners, of je (interne) centrale tenderdesk met een TenderUnit licentie. Daarnaast is er een nieuwe licentiestructuur in TenderApp aangebracht en hebben we het aantrekkelijker gemaakt om meer collega's toe te voegen aan je tenderteam. 
 
 

TenderApp update in minder tijd dan een koffiepauze

Wij brengen je via deze update op de hoogte van nieuwe functies en toekomstige ontwikkelingen, zodat jij het maximale uit TenderApp kunt halen. TenderApp groeit met je mee en blijft continu verbeteren, vernieuwen en versnellen. Zo houden wij TenderApp up-to-date en gebruiksvriendelijk.

 Bekijk onderstaande release video, waarin we je kort de inhoud van deze release tonen.

 

Inhoudsopgave

TenderUnit

Om onze klanten de voordelen van laagdrempelig en effectief samenwerken te bieden, hebben we de TenderUnit ontwikkeld. Met ingang van deze release is het mogelijk om externe bureaus of adviseurs aan te laten sluiten bij je tenderproces. Dit alles zonder zelf de coördinatie en controle over je account én je tenderproces uit handen te geven. Jij bepaalt wie er wanneer en waaraan mee mag werken. 

Ook voor bedrijven met een centrale tenderdesk met daaronder meerdere teams, business units of vestigingen kan het gebruik van de TenderUnit interessant zijn. Met de extra hiërarchische laag krijgen TenderUnit gebruikers op de centrale tenderdesk meer inzicht en overzicht van de voortgang van ieder bidteam, waaronder geaccepteerde / afgewezen signaleringen en voortgang van lopende tenderprocessen. Hiernaast is het eenvoudig om teams te ondersteunen door het aanmaken van bijvoorbeeld taken en notities. Natuurlijk is actief meewerken aan een inschrijving ook een optie.

De TenderApp gebruiker van het bidteam beheert alleen zijn eigen signaleringen en tenderprojecten - met meer focus en minder afleiding tot gevolg.

Voordelen van TenderUnit voor onze klanten

Met de komst van TenderUnit is het eenvoudig om externe hulp in te roepen om samen te werken aan de ultieme en winnende inschrijving. Dit doe je door tenderprofessionals werkzaam bij een TenderApp partner met een TenderUnit licentie toegang te geven tot je TenderApp account. Wens je geen gebruik meer te maken van hun dienstverlening? Ook het verwijderen van externe gebruikers is eenvoudig. Kortom; Jij bent altijd in controle wie er wanneer meewerkt aan een inschrijving!

De TenderUnit gebruiker valt niet onder jouw contract. Je kunt dus samenwerken met meer dan je eigen 3 gebruikers - zonder additionele kosten.

Is er een externe adviseur of tenderprofessional waar je mee samen wilt werken, maar staat deze nog niet als TenderApp partner aangemerkt? Zij ontvangen middels de  'Koppel Partner' een mail met je verzoek. 

Zo voeg je een partner toe

Bekijk in onderstaande video hoe je in TenderApp partners kunt toevoegen, uitnodigen en verwijderen.

 

Voor wie is een TenderUnit licentie interessant

Voor bedrijven met meerdere vestigingen, business units of teams die inschrijven op aanbestedingen én een centrale tenderdesk (1) hebben, is een TenderUnit een oplossing om de coördinatie en het overzicht te verbeteren. Daarnaast is de TenderUnit natuurlijk uiterst interessant voor externe tenderadviesbureaus (2). Zij zijn rechtstreeks vanuit TenderApp toegankelijk als hulpbron voor onze klanten.

Voor de meeste TenderApp klanten is het afnemen van een TenderUnit licentie niet relevant, maar zullen wel gebaat zijn bij het kunnen koppelen van partners.

1. Centrale tenderdesk

Wanneer een bedrijf bestaat uit meerdere vestigingen, business units of teams die allen afzonderlijk op verschillende aanbestedingen inschrijven is het overzicht snel zoek. Met een TenderUnit licentie creëer je als het ware een extra hiërarchische laag boven verschillende TenderApp accounts. Deze bovenste laag geeft overzicht en inzicht in de voortgang van de tenders per account. De afzonderlijke TenderApp accounts blijven van elkaar gescheiden. Voordelen van deze scheiding zijn o.a.:

 • Afzonderlijke signaleringsprofielen;
  • men krijgt alleen relevante signaleringen van het eigen account
  • archief van geaccepteerde en afgewezen tenders zijn gescheiden
 • Gescheiden TenderManagement inrichting;
  • alleen tenders waar jouw afdeling/unit/team aan werkt zijn zichtbaar
  • beter overzicht van workload en voortgang per afdeling/unit/team
 • Meer marktinzichten per afzetmarkt;
  • Door een gescheiden forecast is er minder risico op vervuiling van aflopende tenders die niet direct relevant zijn
  • Volg concurrenten, aanbestedende diensten en adviseurs die écht relevant zijn en niet omdat een andere afdeling daar wat aan heeft.

Kortom; de TenderUnit zorgt voor een betere coördinatie van de centrale tenderdesk en scheidingen tussen afzetmarkten, met een betere focus tot gevolg.

 

2. Partners van TenderApp

Zoals hierboven reeds vermeld geeft de TenderUnit tevens de mogelijkheid om met externe adviseurs aan tenderinschrijvingen samen te werken. Naast onze bestaande partners, ontvangen we regelmatig verzoeken tot het vergroten van de samenwerkingsopties in ons platform. Dat is ook niet zo gek, aangezien TenderApp een volwaardige projectmanagementtool is voor je gehele bidmanagement.

Partners met een TenderUnit licentie hebben een streepje voor op de concurrentie. Je bent immers direct vanuit TenderApp beschikbaar en kunt daardoor laagdrempelig en vrijwel meteen starten met een effectieve samenwerking. 

TenderApp heeft reeds overeenkomsten met meerdere tenderadviesbureaus. Na de release zal de lijst met partners alleen maar sneller groeien. Ben je benieuwd met welke partners je inmiddels al kunt samenwerken in TenderApp? Bekijk dan onze partnerpagina. Wanneer er nieuwe partners beschikbaar zijn worden ze toegevoegd.

 

Geïnteresseerd in TenderUnit?

Ben jij benieuwd of een TenderUnit account interessant voor je is? Neem dan contact op met onze sales afdeling. Mijn collega's inventariseren graag gezamenlijk de toegevoegde waarde.
 

Extra gebruikers tegen aantrekkelijk tarief

Het is sinds de vorige release mogelijk om in TenderApp extra gebruikerslicenties te koppelen aan je account, zonder tussenkomst van een TenderApp accountmanager. Nieuw is echter dat naarmate het aantal gebruikers gekoppeld aan je account groeit, de kosten per gebruiker afnemen.

Bekijk hier de tabel.

Extra gebruikerslicenties toevoegen

Iedere standaard TenderApp licentie geeft de mogelijkheid om 3 gebruikers binnen hetzelfde domein toe te voegen. Om extra gebruikers toe te voegen navigeer je naar de knop 'Gebruikerslicenties kopen' op de pagina Gebruikersbeheer. 

 

TenderApp licenties

Steeds meer bedrijven worden zich bewust van de hoge omzet die uit overheidsopdrachten middels aanbesteding te generen is. We zien dan ook een sterke toename van interesse in ons TenderApp product.

TenderApp is ontwikkeld vanuit de gedachte dat toegankelijke, complete en (dus) verrijkte tenderdata aan de basis moet staan van ieder tenderproces én dat de grootste winst te halen valt in het implementeren van een continu tenderproces met gebruik van deze verrijkte data en de juiste inzichten. Echter zijn wij er ons ook bewust van dat voor een enkeling het totale TenderApp pakket met functionaliteiten soms teveel vergt qua prijs of kennisniveau van aanbesteden. Daarom zijn er meer 'smaken' TenderApp ontwikkeld, zodat voor ieder bedrijf met een wens tot gunningen winnen een passend pakket beschikbaar is.

Hieronder een korte weergave van de verschillende licentie types.

 

TenderApp Professional

Dit is de licentie die huidige TenderApp klanten kennen en vertrouwen. Met de TenderApp Professional licentie is proactief tenderen volgens onze eigen Bidcycle® methodiek eenvoudig te implementeren.

Qua functionaliteit is dit het meest complete licentie type, met daarin alle vertrouwde functionaliteiten:

 • TenderSignalering 
  Mis niets meer met 2 aan gebruikers te koppelen zoekprofielen

 • TenderIntelligence 
  Volledige toegang tot onze database, inclusief o.a. korte omschrijving en aanbestedingsdocumenten

 • TenderManagement 
  Projectmanagementtool om je tenderproces in vorm te geven, inclusief taken en notities

 • TenderInsight 
  Volg concurrenten, aanbestedende diensten en adviseurs en krijg echt inzicht in de markt, inclusief unieke gunningsinformatie

 • Jurisprudentie 
  Gerechtelijke uitspraken in begrijpelijke tekst die is gekoppeld aan de aanbesteding en de bijbehorende documenten

 • TenderForecast 
  Vergroot je gunningskansen door 12 maanden eerder te starten met je aanbestedingsproces

 • TenderEpic 
  Een continu tenderproces vormgeven door alle relevante informatie op één plek te bundelen, inclusief eerdere publicaties, documenten, notities en taken.

   

TenderApp Advanced

Met de TenderApp Advanced licentie verkrijg je meer inzicht in de markt, aanbestedingstrends en je concurrenten. Gebruikers hebben volledige toegang tot:

 • TenderSignalering 
 • TenderIntelligence 
 • TenderManagement 
 • TenderInsight 
 • Jurisprudentie 

Echter zijn de volgende functionaliteiten in dit licentie type slechts gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar:

 • TenderForecast (gedeeltelijk; alleen de contracten die binnen 30 dagen aflopen)
 • TenderEpic

 

TenderApp Essential

Met een TenderApp Essential licentie kun je trefzeker signaleren. Binnen deze licentie heb je toegang tot:

 • TenderSignalering
 • TenderManagement

De volgende functionaliteiten zijn slechts deels of geen onderdeel van deze licentie:

 • TenderIntelligence (gedeeltelijk; alleen tenders van de afgelopen 30 dagen)
 • TenderInsight (gedeeltelijk; alleen de lijst is inzichtelijk)
 • Jurisprudentie (gedeeltelijk; alleen de laatste 30 dagen)
 • TenderForecast (gedeeltelijk; alleen de contracten die binnen 30 dagen aflopen)
 • TenderEpic

Wil je meer weten over de verschillen tussen de licenties en bijbehorende prijzen? Bekijk dan onze licentiepagina of neem contact op met je accountmanager.

 

Tag aanpassingen

03.55 - Drinkwaterproductie installatie*
Het aanleggen en onderhouden van drinkwaterproductie installaties. Dit omvat alle werkzaamheden aan drinkwaterproductie installaties en het leveren van onderdelen daarvoor. Hieronder valt geen aanleg, reiniging of onderhoud van rioolgemalen of rioolwaterzuiveringsinstallaties.
* Eerder viel deze tag onder 03.52 - Rioolwaterzuiveringsinstallaties

08.61 - Machineverhuur en Loonwerken
Het verhuren van machines met of zonder machinist en toebehoren, en het uitvoeren van loonwerk. Hieronder valt ook verhuur van voertuigen met chauffeur. Kraanverhuur valt hier niet onder.

16.62 - (Compensatie)certificaten en emissierechten
Het leveren van duurzame energie certificatie, compensatiecertificaten of (CO2-)emissierechten, zoals Garanties van Oorsprong (GvO), Gold Standard Voluntary Emission Reduction (VER), en emissierechten onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Ook CSO-tickets (Compulsory Storage Obligation) voor het leveren van olie vallen hieronder. Het leveren van certificatie in combinatie met levering van energie of gas valt hier niet onder.

23.02 - Payrolling
Het uitvoeren van payrolldienstverlening. oftewel het overnemen van het werkgeverschap en de salarisadministratie namens de opdrachtgever. Slechts het uitvoeren van administratie valt hier niet onder.
* Voorheen was 23.02 tag gekoppeld aan "Loonadministratie- en payrolldiensten", deze zijn inmiddels gesplitst in 23.02 Payrolling en 23.06 Administratieve diensten


23.06 - Administratieve diensten
Het uitvoeren van personeels-, salaris- of financiële administratie. Payrolling valt hier niet onder.
* Eerder viel deze tag onder 23.02 - Loonadministratie- en payrolldiensten

26.45 -Aanpak onrechtmatig grondgebruik
Het afhandelen van projecten waarbij oneigenlijk gebruik van (gemeente)grond (snippergroen) aangepakt wordt. Hieronder valt het opstellen van een plan/strategie, communicatie met betrokken burgers, het legaliseren van het grondgebruik door middel van een koop- of huur overeenkomst, of het afkondigen van ontruiming en het handhaven van het gemeentelijke eigendomsrecht.

28.61 - Adviesdiensten energie
Advisering en begeleiding van overheid. bedrijven en burgers omtrent energiebeleid, verduurzaming en energiebesparing, bijvoorbeeld met een energiescan, via een energieloket, met diensten energiecoaches of het aanbieden van besparende producten. Ook beleidsadvies en ondersteuning bij de energie- en warmtetransitie voor de overheid valt hier onder.

 

Wil je TenderApp zien en proeven?

Ben je nog geen gebruiker van TenderApp en wil je zien wat de software kan?

START GRATIS PROEFLICENTIE

 

Waar we momenteel aan werken...

Komende tijd werken we aan het verder optimaliseren van de user interfase en het optimaliseren van onze samenwerking- en projectmanagement functionaliteiten. We houden je graag op de hoogte. Schrijf je hiernaast in voor onze updates door je mailadres in het formulier achter te laten.