Heb inzicht in de markt, anticipeer op toekomstige tenders, beoefen meer invloed uit en neem een voorsprong op de concurrentie.

Wil je maximaal invloed uitoefenen op inkopers, dan is het essentieel om in de beïnvloedingsfase aan tafel te komen. Maar daarvoor moet je wel weten wanneer welke tenders op de markt komen. TenderForecast helpt je daarbij.

Door gebruik te maken van historische tenderdata, je eigen contractbeheer, gunningsinformatie en contracttermijnen kan je een forecast bouwen. Het geeft inzicht in prognoses welke nieuwe tenders in specifieke sectoren de betrokken diensten gaan uitzetten én welke contracten dreigen af te lopen. Je hebt tevens de mogelijkheid om zelf tenders toe te voegen en een steeds waardevoller inzicht te krijgen in alle contractinformatie.

Dit inzicht helpt je om in een vroegtijdig stadium richting te geven aan de salesafdeling, kansen te signaleren, informatie op te vragen en op het juiste moment met de juiste persoon aan tafel te komen. Om te lobbyen, je organisatie beter te positioneren en invloed uit te oefenen op specificaties. Je benadert aanbesteden niet langer reactief, maar proactief en dat vergroot je kans op gunning. Je krijgt immers een kijkje in de toekomst en je weet wat er op je af komt - je concurrenten niet.

De voordelen van TenderForecast

Proactief aanbesteden

Met een forecast reageer je niet langer reactief op tenders die op de markt komen, maar anticipeer je proactief en blijf je de concurrentie een stap voor.

Bepaal je focus

Wanneer je meer inzicht hebt kun je ook afstemmen op welke tenders je wel en niet focust, waardoor je niet met hagel, maar met scherp schiet.

Vergroot je scoringskans

Omdat je weet welke tender wanneer op de markt komt, kun je invloed uitoefenen en informatie ophalen. Hiermee vergroot je de kans op gunning.

Contractbeheer

Inzicht in je eigen contracten is de start van je forecast. Door je contracten in beeld te hebben geef je richting aan sales en zorg je voor een maximale kans op verlenging.

Neem een kijkje in de toekomst

Ervaar hoe je de gunningskans vergroot door inzicht in de markt.

Plan een demo
TenderApp demo aanvragen