Weet zeker wanneer je in je recht staat! 

De aankoop van vrijwel alle producten, werken en diensten door (semi-)overheids instanties moeten middels een aanbestedingstraject tot stand komen. De omvang en looptijd van deze opdrachten is dusdanig fors dat voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijver veel afhangt van het succes van de procedure. 

De wet eist dat de aanbestedende dienst deze trajecten transparant en non-discriminatoir uitvoert, zodat iedere inschrijvende partij een zelfde kans maakt bij het tenderen. Daarom zijn er wetten en regels van het aanbestedingsrecht opgesteld en vastgelegd.
 
Op deze pagina gaan we in op de meest voorkomende geschillen m.b.t. verloop en criteria van de procedure. Ook stellen we je voor aan Jurisprudentie, de databank in TenderApp waar alle gerechtelijke uitspraken m.b.t. dit thema worden bijgehouden. Wees volledig op de hoogte, altijd en overal. Lees hieronder verder.

Wat doe je als je het niet eens bent met een gunningsbeslissing?

Het geheel aan rechterlijke uitspraken noemen we Jurisprudentie. Wanneer je het niet eens bent met de procedure of uitslag van een aanbesteding dien je bezwaar aan te tekenen door middel van een kort geding bij de burgerlijke rechter. De aanbestedingsprocedure ligt dan stil, totdat er een uitspraak is gedaan.

Voordat je bovenstaande stappen onderneemt, is basiskennis van aanbestedingsrecht en jurisprudentie cruciaal. Aanbestedingsprocedures moeten transparant en non-discriminatoir zijn, maar wat voor de aanbestedende dienst correct lijkt kan voor een inschrijver als incorrect worden ervaren. 

Wanneer beide partijen na overleg niet tot elkaar komen, is het verstandig om bezwaar aan te tekenen. Het helpt om voorwerk te doen om je kansen in te schatten. Stel jezelf de volgende vragen: Sta jij als inschrijver in je recht t.a.v. de Aanbestedingswet? Is er reeds een soortgelijke zaak geweest met een voor jou positieve rechterlijke utispraak? 

Het nadeel: de aanbestedingswet is omslachtig en vol juridische en ambtelijke taal. Aanbestedingsrecht is een vak op zich.

Voordat je een procedure start en met advocaten om tafel gaat is het goed om zelf je kansen op succes te kunnen inschatten.

Er zijn vaker conflicten over aanbestedingen tussen inkoper en in schrijver. Check daarom altijd of er al soortgelijke situaties zijn geweest voordat je juridische stappen onderneemt. Goed onderzoek maakt je argumenten sterker! Zie je dat er eerder soortgelijke zaken waren, kun je voorkomen dat je onnodig geld uitgeeft.

Jurisprudentie is een databank in TenderApp die je overzicht biedt van alle gerechterlijke uitspraken m.b.t. aanbestedingen. Zo zoek je eenvoudig relevante jurisprudentie wanneer je twijfelt of je bij een geschil in je recht staat of niet zonder hier veel tijd en geld in te investeren. 

Heb je soortgelijke zaken gevonden? Dan weet je dat je kans van slagen hebt. Weet alleen wel dat het winnen bij de rechter niet meteen betekent dat je ook de gunning krijgt. In de meeste gevallen moet de gehele procedure opnieuw worden uitgevoerd en heb jij je op voorhand niet populair gemaakt.

Jurisprudentie: inkleuring van de wet bij het tenderen

Aanbestedingsrecht is ingewikkeld. De aanbestedingswet staat natuurlijk vol juridische en ambtelijke taal die niet altijd goed door een leek te volgen is. Jurisprudentie is de databank van TenderApp waarmee je de wet naar praktijksituaties kunt vertalen.

Met al die inschrijvers en aanbestedende diensten is het logisch dat er geschillen ontstaan. Wordt iemand onterecht uitgesloten, of wint iemand de tender juist onterecht? Als een inschrijver het niet eens is met het verloop van de aanbestedingsprocedure of de gunningsbeslissing en een kort geding aanspant, komt de samenvatting en de gerechterlijkeuitspraak op TenderApp te staan. 

Wat gebeurt er als je het niet eens bent met een gunningsbeslissing? Wanneer hanteer je welke regel, termijn of procedure? En hoe weet je of je een poot hebt om op te staan? 

Binnen Jurisprudentie zijn alle gerechtelijke uitspraken over aanbestedingsrecht toegevoegd. Zo vind je alle relevante informatie terug op één plek.

Veelvoorkomende thema’s in Aanbestedingsrecht

Als we het hebben over aanbestedingsrecht, zijn er veel verschillende topics. Toch zien we enkele thema’s die vaak terugkeren in onze Jurisprudentie. Hieronder vind je de 6 meest voorkomende thema’s binnen aanbestedingsrecht.

1. Geen vragen, niet klagen

Regelmatig wordt er pas geklaagd over een procedure nadat de gunningsbeslissing al is genomen. Dit gebeurt vaak terwijl er geen vragen zijn gesteld tijdens de Nota van Inlichtingen met betrekking tot deze klacht. Volgens de Grossman-doctrine is dit niet toegestaan; als inschrijvers geen vragen stellen tijdens de procedure, vervalt hun recht om te klagen. 

2. Herbeoordeling: wanneer heb je hier recht op?

Bij het bezwaar aantekenen tegen een gunningsbeslissing, toets een rechter enkel op een bepaald kader. Is de procedure gelopen zoals deze moet worden gelopen? Dan volgt er vaak geen herbeoordeling, zelfs als er gronden zijn om te denken dat de beoordeling niet terecht was. Vraag daarom tijdens de procedure altijd hoe bepaalde zaken beoordeeld worden aan de hand van weging van (sub-)gunningscriteria. Zo staat dit zwart op wit en kun je eerder aantonen dat iets niet rechtvaardig verlopen is. 

3. Niet-geraamde budgetten

Het maximale budget van een aanbesteding moet geraamd worden. Vaak wordt dit niet duidelijk bekend gemaakt in stukken, maar als het maximale bedrag overschreden wordt, moet in principe opnieuw aanbesteed worden. Check dit dus altijd goed!

4. Wezenlijke wijzigingen tijdens de procedure

Jurisprudentie geeft ook inzicht in welke veranderingen tellen als zogenaamde “wezenlijke wijzigingen”. Specificaties mogen niet zomaar tijdens of na de publicatie gewijzigd worden. Bij wezenlijke wijzigingen moet dit duidelijk worden gecommuniceerd. Maar wanneer sta je in je recht? Wat telt als wezenlijke wijziging?

5. Herstellen van fouten of verduidelijking geven

Wanneer mag je nog fouten herstellen in een later stadium? Bijvoorbeeld als je een bijlage bent vergeten, of als het prijzenblad verkeerd is ingevuld? Daar nauw aan verbonden is het verduidelijken van de inschrijving achteraf. Wanneer mag dit? Als er een inhoudelijke onduidelijkheid in zit, moet de aanbestedende dienst om verduidelijking vragen. Wanneer sta je in je recht als het gaat om verduidelijking geven? Dit soort thema’s komen vaak voor in aanbestedingsrecht en zijn terug te vinden op Jurisprudentie.

Case Study

Ontdek hoe
DHM Infra hun tenderproces efficiënt inricht

Neem contact met mij op
Mock-up Case Study