Blog

Publicatiesnelheid TED Europe vs. TenderNed

Om onduidelijkheid en onrust bij onze klanten weg te nemen heeft TenderApp in direct contact met TenderNed op een rijtje gezet wat er nu daadwerkelijk gaat veranderen in de volgorde en snelheid waarmee tenders worden gepubliceerd op beide platformen. In dit blog zetten we uiteen wat er gaat veranderen, waarom en wat dit uiteindelijk zal betekenen voor onze klanten.

Publicatievolgorde

TenderNed heeft aangekondigd medio februari de volgorde van tender publicaties te

Publicatiesnelheid TED Europe vs. TenderNed featured

 gaan veranderen. In de ‘oude situatie’ worden tenders eerst gepubliceerd op TenderNed

 en

 vervolgens verstuurd naar TED voor publicatie. TED neemt doorgaans (+48 uur) de tijd voor de aanbesteding ook daar gepubliceerd wordt.

De opvatting van de Europese Unie is dat dit Nederlandse bedrijven die TenderNed volgen een oneerlijk concurrentievoordeel oplevert.

De nieuwe volgorde

Om dit probleem van oneerlijk concurrentie voordeel tegen te gaan is besloten om medio februari aanbestedingen eerst naar TED Europe te versturen ter publicatie. TED dient deze tender binnen 48 uur te verwerken. Na 48 uur wordt de tender sowieso automatisch op TenderNed gepubliceerd. De ervaring leert dat TED in 95% van de tenders langer dan 48 uur nodig heeft om te publiceren.

TenderIntelligence-smallConclusie: ook in de nieuwe situatie wordt 95% van de tenders eerst op TenderNed gepubliceerd.


De 5% van de aanbestedingen die TED wel binnen 48 uur publiceert worden altijd direct na de publicatie vrijgegeven voor andere platformen. Afhankelijk van het tijdstip van publicatie op TED, en de door hen automatisch verstuurde notificatie naar de verschillende platformen, kan hier dus een vertraging tussen 0 en max 23 uur verschil in zitten. In de praktijk wordt verwacht dat het merendeel tussen de 1-3 uur alsnog op TenderNed wordt gepubliceerd.

Het is belangrijk om de noodzaak en logica hiervan in te zien: niemand is gebaat bij een omgekeerd oneerlijk concurrentie voordeel dat de EU met deze maatregel juist wenst tegen te gaan.

TED Europe afstruinen naar publicaties; verstandig? 

Stel je hecht veel waarde aan die 5% die wel een paar uur eerder op TED wordt gepubliceerd. Wellicht denk je nu dat het verstandig is om TED Europe dagelijks in de gaten te houden. Echter is dit waarschijnlijk geen adequate oplossing en wel om deze 2 redenen:

  1. TED Europe toont alleen de tenders gepubliceerd op TenderNed zonder bijbehorende documentatie;
  2. Nationale aanbestedingen worden veelal niet op TED gepubliceerd. (dit staat de aanbestedende dienst namelijk vrij).

Icon_TenderIntelligenceConclusie: Je zult alsnog TenderNed moeten raadplegen. Is het niet voor de documenten, dan is het wel voor de nationale aanbestedingen.

Hoe anticipeert TenderApp op deze verandering

TED Europe behoort tot één van de twaalf bronnen waaruit TenderApp dagelijks haar database aanvult. Ongeacht de locatie waar de initiële publicatie plaatsvindt, zal TenderApp nog steeds ALLE publicaties binnen 24 uur tonen. Indien incidenteel publicaties zonder documentatie eerder op TED verschijnen zal TenderApp deze alsnog aanvullen na de publicatie op TenderNed.

Bekijk de totale lijst van twaalf bronnen die TenderApp dagelijks voor onze klanten verwerkt.

 

Nog geen klant en benieuwd naar TenderApp?

Bekijk onze online demovideo aan wanneer je meer wilt weten over de functionaliteit in TenderApp of lees meer over onze aanpak.

Bekijk de demo-video