Blog

Nieuw in TenderApp: data exporteren vanuit TenderForecast

TenderApp ontwikkelt software gebouwd voor inschrijvers op aanbestedingen. Om onze software goed te laten aansluiten op de praktijk, inventariseren we continu de wensen van onze klanten. Met stip op één staat de wens om data vanuit TenderApp te kunnen exporteren. Met deze release geven we hier gehoor aan door een exportfunctie toe te voegen aan TenderForecast. De functionaliteit om data te exporteren vanuit andere TenderApp tools wordt in de komende releases gefaseerd verder uitgerold.
 
Daarnaast is het vanaf heden eenvoudiger meerdere tenders in één keer aan je lijst met tenderkansen toe te voegen en kun je nu rechtstreeks in TenderApp een betaalde licentie afsluiten.
 
 
Inhoudsopgave

 

De waarde van TenderApp data

Zoals in de inleiding reeds benoemd, is de grootste wens van onze klanten data te kunnen exporteren vanuit TenderApp. TenderApp is het enige platform in de markt met uitsluitend gecontroleerde, verrijkte en samengevatte tenderdata, opgebouwd uit maar liefst 16 bronnen. De TenderApp database is volledig vanaf 1 januari 2017, inclusief documentatie.

De filteropties in TenderApp zijn uniek en waterdicht door de eigen TenderApp matching tags en andere labels die als onderdeel van de verrijking toegevoegd zijn. Hierdoor ontstaan ijzersterke lijsten waar onze klanten op kunnen bouwen. Door deze lijsten te exporteren is het mogelijk kennis en inzichten te delen met collega's zonder een TenderApp login. 

Verspreid over een aantal releases wordt deze functionaliteit over alle lijstpagina's van de verschillende TenderApp tools uitgerold. Om te beginnen is er in deze release een exportknop toegevoegd aan TenderForecast.

 

Data exporteren uit TenderForecast

In TenderForecast bouw je een betrouwbaar overzicht van al je toekomstige tenderkansen. De uitgebreide filters, waaronder de eigen TenderApp Matching tags, Aanbestedende dienst en Bron, geven je de mogelijkheid om de lijst geheel naar wens vorm te geven. Wanneer je tevreden bent over de inhoud van de lijst selecteer je de tenders en klik je op de 'Exporteren' knop bovenaan de pagina.

Exporteren-knop-TenderAppVervolgens verschijnt er een pop up met een overzicht van 'export credits' nog beschikbaar voor je account.

Exportcredits

Om lijsten te kunnen exporteren maken we in TenderApp gebruik van 'Exportcredits' als onderdeel van onze fair-use policy. Iedere tender download kost éénmalig 1 credit. Wordt de tender in een andere lijst opnieuw gedownload, kost het dus niet nogmaals een credit.

Ieder TenderApp account heeft standaard bij aanvang de beschikking over 500 credits. Cumulatief worden hier maandelijks 100 credits aan toegevoegd. Tot een maximum van 1000 openstaande credits. Het is natuurlijk mogelijk om het standaard aantal 'Exportcredits' uit te breiden

exportcredits-tenderforecast

Exportbestand

De export wordt, in de vorm van een Excel bestand, na het klikken op de 'Exporteren' knop automatisch naar het mailadres van de gebruiker gestuurd. De ontvangen lijst heeft dezelfde kolomopbouw als de lijst in TenderForecast en is reeds voorzien van handige filters.

exportlijst-forecast

 

Tenderkansen beter beheren

Het is nu mogelijk om meerdere tenders in één keer te verplaatsen naar je tenderkansen. Je filtert eenvoudig de te verwachten contracten en kunt vervolgens de hele lijst, of meerdere afzonderlijke tenders, selecteren en in één keer toevoegen.

Toevoegen-tenderkansen

Rechtstreeks in TenderApp licenties afsluiten

Wanneer een (proef)licentie binnenkort afloopt, ontvang je hiervan melding in je TenderApp omgeving. Wanneer je een betaalde licentie wilt verlengen of afsluiten, kan dit vanaf heden rechtstreeks in TenderApp. Zonder tussenkomst van een salesmedewerker. 

 

ESA als bron verwijderd uit TenderApp

Sinds 1 januari 2022 volgen we de ESA als bron. De aanbestedingen die hierop worden gepubliceerd zijn erg specialistisch van aard en slechts voor een klein groepje bedrijven relevant. Uit onze klantinventarisatie is gebleken dat ons bestaande klantenbestand deze bron dan ook niet volgt.

De bedrijven die inschrijven op ESA aanbestedingen volgen de ESA rechtstreeks en hebben verder geen raakvlak met aanbestedingen. Deze bron heeft om deze redenen geen toegevoegde waarde. Nieuwe aanbestedingen van de ESA worden dan ook niet langer toegevoegd aan onze database.

 

Waar we momenteel aan werken...

Komende tijd werken we aan het verder uitrollen van de weergave, filter- en exportfunctionaliteit op de rest van onze lijstpagina's, waaronder TenderIntelligence, het Signalering- en Tenderarchief.

Daarnaast werken we aan het inzichtelijk maken van nieuwe tenderpublicaties die in behandeling zijn bij ons datateam. We geven inzicht in de tenders die op dat moment worden verwerkt en binnen afzienbare tijd verrijkt in de TenderApp database beschikbaar komen. Zo bieden we onze klanten altijd een compleet overzicht van actuele tenderpublicaties.

 

Wil je TenderApp zien en proeven?

Ben je nog geen gebruiker van TenderApp en wil je zien wat de software kan?

START GRATIS PROEFLICENTIE