Het eerste kwartaal van 2021 zit er alweer op. Aangezien we in TenderApp relevante tenderdata overzichtelijk en eenvoudig ter beschikking hebben en we uit de markt vernemen dat onze lijstjes gewaardeerd worden, delen we graag een aantal interessante kwartaalstatistieken met onze achterban. 

Lees verder of download de infographic voor de meest relevante en opmerkelijke tenderstatistieken en ontwikkelingen van Q1 2021.

Download infographic

 

Tendermarkt groeit met 15% ten opzichte van Q1 2020

Wanneer we stellen dat de tendermarkt met 15% groeit hebben we het hier écht alleen over het aantal gepubliceerde tenders, dus alle andere typen publicaties zijn bij deze berekening buiten beschouwing gelaten. Hoewel de groei ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar in januari (+9%) en februari (+10%) al wel duidelijk inzette, is vooral maart opmerkelijk een groei van maar liefst 22% aanzienlijk. 

tendermarktgroeit met 15% in Q1 2021

Het totaal aantal gepuliceerde aanbestedingen is gestegen naar 2262. In onze overzichten wordt een aanbesteding met meerdere percelen als één geteld.


Aandeel CTM Solutions en Negometrix neemt fors toe

De bron met de sterkste relatieve groei is wederom CTM Solutionsmet +61% ten opzichte van Q1 2020, gevolgd door Negometrix met +27%. Deze trend was ook in ons jaarlijstje over 2020 al duidelijk aanwezig en zet zich onverminderd door.

TenderNed heeft nog steeds het hoogste absolute aandeel publicaties (1208) op haar naam staan, maar is 'slechts' met 5% gegroeid t.o.v. Q1 2020. We lazen eerder al dat de algemene tendermarkt met 22% is gegroeid in het afgelopen kwartaal. Relatief lijken andere platformen dus een groter aandeel in deze groei te vertegenwoordigen.  TenderNed blijft echter de grootste met het absoluut aantal publicaties.

percentage publicaties per bron-2


Meer marktconsultaties, minder vooraankondigingen

Waar het aantal marktconsultaties en vooraankondigingen in januari nog aardig gelijk opgingen t.o.v. dezelfde maand vorig jaar, zagen we in februari al een duidelijke relatieve stijging van het aantal marktconsulaties (+40%) en juist een daling van vooraankondigingen (-46%).

Wanneer we naar maart kijken is deze respectievelijke stijging (+650% en nee, dit is geen typefout) en daling (-74%) nog verder toegenomen. Hoewel het aantal vooraankondigingen in 2020 al leek te stagneren, is het hier nog te vroeg om van een trend te spreken. Het aantal marktconsultaties gepubliceerd in maart 2020 was exceptioneel laag. Wellicht is hier iets van een Covid-19 effect te zien?! We zullen het niet met zekerheid kunnen zeggen, maar opmerkelijk is het zeker wel!

marktconsultaties en vooraankondigingen

Wil je al deze statistieken en een mooi overzicht ontvangen? Download dan de Q1 Infographic.

Download infographic

 

Voorlopige conclusies

Invloed Covid-19 op aanbestedingen

Hoewel we in het dagelijkse leven de gevolgen van de covid-19 pandemie nog steeds ondervinden, zien we dat de invloed op overheidsaanbestedingen beperkt is. De stijging met 15% van gepubliceerde aanbestedingen is niets dan fors te noemen.

Wel lijkt er een effect te zijn in het aantal marktconsultaties in vergelijking tot Q1 2020, waar het aantal marktconsultaties in maart 2020 aanzienlijk kelderde. Dit neemt echter niet weg dat er met zekerheid gesteld kan worden dat er sprake is van een meerjarige groeitrend, maar de hoogte van de groei wordt hierdoor wel vertekend.

Publicatie trends per bron

Hoewel TenderNed een geringe groei in publicaties laat zien, loopt deze niet in pas met de algehele groeitrend. Platformen als CTM-solutions en Negometrix vertegenwoordigen een groter aandeel in de relatieve algehele groei. Gaan zij een groter aandeel in algemene publicaties voor hun rekening nemen? We zullen zien of dit in de komende kwartalen doorzet.

Over TenderApp

TenderApp haalt deze cijfers uit haar eigen database (TenderIntelligence). TenderApp is een platform waar je alle informatie over tenders kan vinden: alle documentatie, alle betrokken partijen en jurisprudentie op één plek. TenderApp beschikt bovendien over het meest complete overzicht van gunningsinformatie aangezien we deze manueel opvragen. We laten je graag in een vrijblijvende demo zien hoe dit werkt.

PLAN EEN DEMO
Ben jij ook gek op lijstjes en de inzichten die TenderApp je kan bieden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang relevante publicaties.

Schrijf je in voor updates