Blog

Aanbestedingen voor beginners: Procedure en contract

Een gids met afkortingen en terminologie gebruikt in aanbestedingen

In aanbestedingen worden vaak afkortingen en termen gebruikt die voor beginners verwarrend kunnen zijn. De tenderexperts van TenderApp helpen je op weg door een licht te werpen op een aantal veel voorkomende afkortingen en termen, zo leggen we hun context, betekenis en inhoud uit. Zo begrijp jij binnen de kortste keren waar het allemaal om draait. We hebben het eerder al gehad over (sub)gunningscriteria en selectiecriteria, in de laatste blog van deze serie hebben we het over procedures en contracten bij het aanbesteden.

Procedure en contract 

Overheidsaanbestedingen dienen te worden aanbesteed volgens vaste spelregels en bijbehorende terminologie. Bij aanbestedingen is het belangrijk om de juiste procedures te volgen en bijbehorende contracten. Een goede procedure zorgt voor een eerlijke en transparante afhandeling van de aanbesteding, terwijl een duidelijk contract de rechten en verplichtingen van zowel de opdrachtgever als de inschrijvers vastlegt. Hieronder een aantal veelvoorkomende procedures en termen.

Bestek

In het bestek worden technische specificaties, eisen en voorwaarden van de opdracht vastgelegd. Het bevat gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld planning, uitvoeringsmethode, materialen en kwaliteitseisen. Daarnaast bevat het bestek ook de contractvoorwaarden voor de opdracht. 

Aanbestedingsleidraad of aanbestedingsdossier 

In de leidraad vind je alle benodigde informatie en instructies met betrekking tot de aanbesteding, met als doel inschrijvers informeren om een volledige inschrijving te kunnen indienen. Hieronder vallen de beschrijving van de opdracht, procedurele instructies, selectiecriteria, gunningscriteria en contractvoorwaarden. 

NvI

In de Nota van inlichtingen kunnen inschrijvers gerichte vragen stellen m.b.t. de aanbestedingsleidraad. Een NvI is simpelweg een vragenlijst die door de opdrachtgever wordt beantwoord met betrekking tot de opdracht. Deze NvI is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de aanbesteding, zodat alle partijen dezelfde informatie ontvangen.

In de aanbestedingsdocumenten wordt meestal een deadline vermeld voor het indienen van vragen voor de NvI. Dit betekent dat je tot de aangegeven tijd vragen kunt stellen over de richtlijnen, het bestek of de opdracht in het algemeen.  

ISV

ISVISV staat voor Integraal Samenwerkingsverband. Dit verwijst naar een samenwerking tussen verschillende partijen, zoals overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, om gezamenlijk een bepaald doel te bereiken. In het kader van aanbestedingen kan een ISV worden opgericht om duurzame projecten te realiseren, waarbij alle betrokken partijen hun expertise en middelen inbrengen. 

RAW

In de GWW-sector wordt gebruikgemaakt van een gangbaar bestekssysteem genaamd RAW, wat staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. Bij dit systeem wordt een gedetailleerd bestek en tekeningen opgesteld om de gewenste oplossing nauwkeurig vast te leggen, waarna de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering van het ontwerp.
In het geval van een RAW-raamovereenkomst is vooraf niet bekend welke specifieke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of in welke hoeveelheid. Deze details worden bepaald tijdens de uitvoering van het werk. Het beheer en onderhoud van de RAW-systematiek wordt verzorgd door
CROW.

DAS 

Een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) is een elektronisch proces dat wordt gebruikt voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten. Een DAS dient aanbesteed te worden als de geschatte waarde van alle overheidsopdrachten die gedurende de volledige duur van het systeem worden uitgevoerd de drempel overschrijdt.  

Het DAS heeft een beperkte looptijd en staat gedurende deze periode open voor nieuwe ondernemers die voldoen aan de toelatingseisen van het systeem. Het aantal ondernemers in een DAS kan niet beperkt worden door selectiecriteria toe te passen. Wel kunnen er uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria gesteld worden aan de ondernemers. 

contract-procedure

Dit was alweer de laatste in de serie, de andere blogs gemist? Geen probleem! Lees hier de blogs over (sub)gunningscriteria en selectiecriteria en spijker je kennis nog even bij. Dan is het nu de hoogste tijd om deze kennis te benutten en op zoek te gaan naar een aanbesteding die past bij de producten of diensten die jij aanbiedt.  

Vergroot je slagingskans met TenderApp

Door de verrijkte tenderdata en de daaruit voortkomende kennis van de markt vergroot je jouw slagingskansen.  Aan de hand van jouw specifieke behoefte kies je eenvoudig de juiste TenderApp licentie. Onze partners zijn daarnaast bereid om je te helpen om de winnende inschrijving op te stellen. 

Benut de voordelen van de overheid als klant en laat TenderApp je ondersteunen op je weg naar succes! 


START GRATIS PROEFLICENTIE