Blog

Aanbestedingen voor beginners: Gunningscriteria

Een gids met afkortingen en terminologie gebruikt in aanbestedingen

In aanbestedingen worden vaak afkortingen en termen gebruikt die voor beginners verwarrend kunnen zijn. De tenderexperts van TenderApp helpen je op weg door middel van een serie blogs waarin we een licht werpen op een aantal veel voorkomende afkortingen en termen, zo leggen we hun context, betekenis en inhoud uit. In deze blog hebben we het over (sub)gunningscriteria, zo begrijp jij binnen de kortste keren waar het allemaal om draait.

Gunningscriteria

Gunningscriteria zijn de criteria die gebruikt worden in een aanbestedingsprocedure om de beste inschrijving te selecteren. Deze criteria verschillen per aanbesteding. Bijvoorbeeld, de prijs kan een gunningscriterium zijn, maar ook de kwaliteit van het product of de dienst, de duurzaamheid van de oplossing of de ervaring van de inschrijver. De gunningscriteria kunnen variëren, afhankelijk van de aard van de opdracht en de specifieke behoeften van de aanbestedende dienst. 

EMVI

EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving.  Met EMVI wordt beoogd om naast de prijs ook de kwaliteit, de prestaties en andere relevante factoren mee te laten wegen in de beoordeling van inschrijvingen. In plaats van alleen te kijken naar de laagste prijs, wordt er gekeken naar de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dit kan bijvoorbeeld de kwaliteit van het product of de dienst, de duurzaamheid van de oplossing, de innovativiteit, de planning of de service na verkoop omvatten. EMVI stimuleert concurrentie op basis van waarde in plaats van alleen op prijs, wat uiteindelijk kan leiden tot betere resultaten en duurzamere oplossingen.  

BPKV

BPKV staat voor Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding. Het is een ander criterium dat gebruikt kan worden bij het beoordelen van inschrijvingen in aanbestedingen. Hierbij wordt gezocht naar de beste balans tussen prijs en kwaliteit. In plaats van alleen te kijken naar de laagste prijs of de hoogste kwaliteit, wordt er gezocht naar de inschrijving die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Dit houdt in dat de prijs in verhouding staat tot de geboden kwaliteit en dat er een goede balans wordt gevonden tussen kosten en prestaties. 

brett-jordan-B9N22h2s0to-unsplash (2)-3Beste prijs

Het gunningscriterium "beste prijs" houdt in dat de inschrijving met de laagste prijs als winnende inschrijving wordt geselecteerd. Andere aspecten, zoals kwaliteit, prestaties of service, wegen dan minder zwaar of spelen zelfs geen rol in de beoordeling van de inschrijvingen. Het criterium "beste prijs" wordt alleen gebruikt in situaties waarbij de aanbestedende dienst de nadruk wil leggen op kostenbesparing en waarbij de specificaties van de opdracht goed gedefinieerd en meetbaar zijn.

Subgunningscriteria

Wanneer het gunningscriterium EMVI of BPKV is, zijn er subgunningscriteria nodig om de kwaliteit van de inschrijving te kunnen beoordelen. De subgunningscriteria heeft betrekking op de kwaliteit en impact van het product/dienst. 

MVO en MVOI

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit verwijst naar het streven van bedrijven om naast het behalen van winst ook rekening te houden met sociale-, ethische- en milieuaspecten. MVOI, ofwel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen, benadrukt het belang van duurzaam inkopen en het betrekken van sociale en milieuaspecten bij het inkoopproces. Een voorbeeld van MVO is SROI. 

SROI

SROI staat voor Sociaal Rendement op Investeringen. Het meet de sociale waarde die gecreëerd wordt door een investering of project. Bij aanbestedingen kan SROI worden gebruikt als een criterium om de impact van een project op de samenleving te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld het creëren van werkgelegenheid, het bieden van opleidingskansen of het stimuleren van lokale economische ontwikkeling. 

Duurzaamheid en klimaat (in de context van aanbesteden)

karsten-wurth-w_a40DuyPAc-unsplash

Duurzaamheid verwijst naar het streven om te voorzien in de behoeften van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. In het kader van aanbestedingen gaat duurzaamheid vaak hand in hand met klimaat. Het gaat hierbij om het verminderen van negatieve milieueffecten en het streven naar een circulaire economie. Dit kan onder andere worden bereikt door energiezuinige oplossingen, hergebruik van materialen en het verminderen van CO2-uitstoot. 

Lees hier deel twee over selectiecriteria en deel drie over procedures en contracten.

Zo! Nu weet je al veel meer over (sub)gunningscriteria, ben je nu nog nieuwsgieriger? Verdiep je nog beter en lees het blog Tenderterminologie: gunningscriteria van EMVI naar BPKV of duik alvast in TenderApp en pas je nieuwe kennis direct toe!


START GRATIS PROEFLICENTIE