Blog

Aanbestedingsprocedure: de mogelijkheden voor je organisatie.

Via een aanbesteding kan een organisatie meer omzet genereren, dat staat voor iedere inschrijvende partij vast. Sinds het invoeren van de aanbestedingswet in 2012 zijn aanbestedingen onlosmakelijk verbonden met ondernemen en groei.

Steeds meer organisaties zien het belang van een goed ingericht tenderproces als randvoorwaarde om aanbestedingen te winnen.

Ben je nieuw op het gebied van aanbesteden of wil je meer te weten komen over de verschillende aanbestedingsprocedures die er op de markt zijn? Wij hebben de basis voor je op een rijtje gezet.

Inhoudsopgave

download Whitepaper: Een succesvol en efficiënt tenderproces

Wat is aanbesteden?

We beginnen bij het begin, wat is aanbesteden nou ook alweer precies? Aanbesteden is de wijze waarop overheidsinstanties opdrachten op de markt brengen, waarbij het inkoopproces gebonden is aan wet- en regelgeving om overheidsgeld op een transparante en herleidbare wijze uit te geven.

Oftewel, als de overheid veel geld uitgeeft moet dat op een eerlijke manier gebeuren, daarom zijn zij aan regels gebonden. Door het transparante karakter van een aanbesteding kan iedere organisatie die voldoet aan de gestelde eisen inschrijven en de opdracht (en omzet!) binnenhalen.

Voor de volledigheid, het Engelse woord voor aanbesteding is tender. Deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt.

In principe zijn aanbestedingen onder te verdelen in onderhandse aanbestedingen en openbare aanbestedingen. Deze gaan we beiden in deze blog toelichten.

Wat is een Europese aanbesteding?

De Europese aanbesteding is misschien wel de meest bekende in het rijtje. Er zijn twee Europese standaardprocedures, de openbare en de niet-openbare. Maar welke opdrachten moeten ook alweer volgens de Europese aanbestedingsprocedure worden aanbesteed?

Drempelwaarden voor de Europese aanbesteding

Als onderhands aanbesteden geen optie is, omdat de waarde van het contract te hoog is, moet een (semi)overheidsinstantie Europees aanbesteden.

Dit betekent dat de opdrachtwaarde van een Europese aanbesteding van leveringen en diensten voor de decentrale overheid boven de €214.000,- ligt en van de centrale overheid boven de €139.000. Dat zijn mooie contracten om voor je organisatie binnen te halen! De drempelbedragen worden iedere 2 jaar door de Europese Commissie opnieuw vastgesteld.

In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de aanbestedende dienst op objectieve gronden kiest welk type aanbestedingsprocedure zij toepast en welke ondernemers zij toelaat tot de procedure. Hierbij kunnen ze kiezen uit twee procedures. De keuze voor de procedure moet schriftelijk kunnen worden verantwoord, dit is uiteraard vanwege de transparantie waarvoor aanbestedingsprocedures in het leven zijn geroepen.

De openbare Europese aanbesteding, een nadere toelichting

De openbare Europese aanbestedingsprocedure begint met een openbare aankondiging. Dagelijks worden er in Europa behoorlijk wat aanbestedingen gepubliceerd in het EU-publicatieblad.

Als je geen belangrijke tenders wilt missen, doe je er goed aan om TenderSignalering in te schakelen. De openbare procedure heeft een ronde waarin aanbieders hun offerte indienen.

Inschrijvers moeten voldoen aan de gestelde eisen voordat de offertes worden beoordeeld aan de vooraf opgestelde en gecommuniceerde beoordelingscriteria. Uiteindelijk komt er één winnaar uit de bus.

Wat is een niet-openbare Europese aanbesteding?

Ook de niet-openbare procedure start met een aankondiging van de opdracht in het EU-publicatieblad. Deze procedure heeft twee rondes.

In de eerste ronde verzoeken aanbieders deelname aan de procedure en selecteert de aanbestedende dienst de meest geschikte gegadigden aan de hand van vooraf opgestelde en gecommuniceerde selectiecriteria.

Meestal gaan er ongeveer vijf inschrijvers door naar de tweede ronde waarbij zij worden gevraagd om in te schrijven. Waarna de aanbestedende dienst de offertes beoordeelt en tot een winnaar komt. Ook deze beoordeling is uiteraard conform de vooraf opgestelde en gecommuniceerde criteria, dit borgt een eerlijke en objectieve beoordeling.

Wat is Nationaal aanbesteden?

Het kan voorkomen dat een opdracht onder de drempelwaarde voor Europees Aanbesteden valt maar een instantie de opdracht wel toegankelijk wil maken voor de gehele markt.

In dat geval kan de overheidsinstantie de opdracht gunnen middels een nationale openbare, of niet-openbare procedure. Beiden procedures starten met een publicatie van de opdracht, immers het doel is om de opdracht bij zo veel mogelijk inschrijvers te krijgen, zodat dat dit verplicht is.

De openbare vs. niet-openbare Nationale aanbestedingsprocedure

Net zoals bij de Europese openbare en niet openbare procedure, bestaat de Nationale openbare procedure uit een ronde. En de niet-openbare procedure uit twee rondes. Bij Nationale aanbestedingsprocedures zijn de termijnen korter dan die van de Europese varianten. Dit moet wel duidelijk worden aangegeven in de stukken om onduidelijkheden te voorkomen.

Wat is een onderhandse aanbesteding?

Bij een onderhandse aanbesteding schrijft de aanbestedende dienst zelf een aantal bedrijven aan met de vraag om in te schrijven op hun opdracht. Het kan zijn dat deze omschrijving vragen bij je oproept omdat de term onderhands niet heel transparant lijkt.

Er zijn twee soorten onderhandse aanbestedingen, de enkelvoudige onderhandse aanbesteding en de meervoudige onderhandse aanbesteding. Hetgeen hieronder beschreven is wel afhankelijk van lokaal beleid. Het kan zijn dat aanbestedende diensten hebben besloten andere bedragen te hanteren.

Wat is enkelvoudig onderhands aanbesteden?

Bij deze aanbestedingsprocedure vraagt de overheid een offerte op bij één partij die de opdracht, in de meeste gevallen, vervolgens krijgt.

Enkelvoudig onderhands aanbesteden is voorbehouden aan opdrachten voor leveringen en diensten met een geraamde opdrachtwaarde tot € 50.000 en bij werken is de opdrachtwaarde maximaal € 150.000. De geraamde opdrachtwaarde is de totale waarde van de overeenkomst, inclusief verlenging, opties en meerwerk.

Wat is meervoudig onderhands aanbesteden?

De meervoudig onderhandse aanbesteding is van toepassing op leveringen en diensten van de decentrale overheid met een waarde tot € 214.000. Voor de centrale overheid geldt de grens van € 139.000.

Voor werken is de grens voor zowel de decentrale als de centrale overheid € 1.500.000. De aanbestedende dienst selecteert en benadert meerdere partijen, minstens drie, tenzij de keuze voor twee partijen te verantwoorden is, en nodigt hen uit tot inschrijving.

Starten met inschrijven is starten met groeien.

Na deze spoedcursus aanbestedingsprocedures kunnen we goed begrijpen dat je je nu afvraagt hoe je kan starten met het inschrijven op aanbestedingen.

Goed inschrijven op aanbestedingen is behoorlijk complex en tijdrovend, wat het een kostbaar proces maakt. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat je je tijd steekt in de verkeerde tender die eigenlijk niet goed aansluit bij jouw organisatie. Of dat je een interessante aanbesteding voorbij moet laten gaan omdat je al met een andere inschrijving bezig bent. Gelukkig kan je een aantal maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Ondersteuning bij het tenderproces

Om zicht te krijgen op de dagelijkse publicaties is het handig om gebruik te maken van slimme software. In TenderApp stel je filters zo in dat je iedere dag op de hoogte wordt gebracht van aanbestedingen die aansluiten bij jouw organisatie.

Je bent geen kostbare tijd meer kwijt aan het zoeken tussen alle publicaties, maar wordt wakker met tal van nieuwe kansen in je inbox. Wil je toch zelf op onderzoek uit, dan helpt Tender App je met uitgebreide zoekopties waarin je ook in historische tenderdata, inclusief gunningsinformatie, vindt waar je naar op zoek bent.

Regeren is vooruitzien

Niemand kan in de toekomst kijken. Of toch wel? De TenderApp biedt jou namelijk zicht op komende tenders. TenderApp geeft overzicht in waardevolle informatie met betrekking tot aflopende contracten, zodat jij zicht hebt op wat er wanneer op de markt komt.

Met TenderApp stel je een shortlist op met prospects die daadwerkelijk op de markt komen en verdoe je geen tijd met dagdromen over een opdracht die de komende jaren niet gepubliceerd wordt. Goed inzicht in aflopende contracten biedt jou de mogelijkheid om vooruit te plannen zodat je altijd voldoende capaciteit hebt om de volgende tender op te pakken.

Efficiënt inschrijven op aanbestedingen begint met overzicht en dat overzicht krijg je met de TenderApp.

Wil jij in je eigen tempo bekijken of TenderApp ook voor jou interessant kan zijn? Bekijk dan op vrijblijvend onze uitgebreide demovideo.

Vraag onze videodemo aan